ke0135-keyes-micro-bit-v2400

KE0135 keyes micro bit 原型扩展板V2,含400孔面包板 红色环保