ke0120-micro-bit-v1

KE0120 micro bit 原型扩展板V1,含小面包板